دکتر مهران زمان زاده
بورد تخصصی بیماری های داخلی ( غدد ، قلب ، ریه )

عضو انجمن دیابت و اندوکرینولوژی ایران

عضو انجمن دیابت آمریکا (ADA)

عضو انجمن بین الملل آسم و آلرژی

نظام پزشکی : 76837

 

بیمارستان های طرف قرار داد:

بیمارستان فرمانیه : 28152000(9821+)
بیمارستان دادگستری : 66701155(9821+)
کلینیک تخصصی سبحان: 77555909(9821+)
کلینیک تخصصی مهر : 44331865(9821+)

جهت دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید:

متخصص دیابت

دکتر زمان زاده